امکانات جدید سامانه خدمات الکترونیکی شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش

همکاران محترم شرکت تعاونی از این تاریخ جهت ارائه درخواست گواهی های اشتغال به کار؛ کسر از حقوق و ضمانت می توانند به سامانه خدمات الکترونیکی شرکت مرجعه کنند.

همکاران محترم شرکت تعاونی  کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش از این پس به منظور ارائه درخواست گواهی های کسر از حقوق، ضمانت نامه بانکی، گواهی اشتغال به کار و علی الحساب حقوق می توانند به سامانه خدمات الکترونیکی شرکت به آدرس taavoni.kish.ir مراجعه کنند.

با اجرای این طرح، پرسنل شرکت نیاز به مراجعات مکرر به تعاونی نخواهند داشت و با ثبت درخواست خود در سیستم، فرآیند رسیدگی به آن آغاز شده و به محض تائید درخواست ارسالی توسط مدیریت، وضعیت درخواست با عنوان « نهایی شده » برای متقاضی به نمایش در خواهد آمد. در این مرحله کارکنان می توانند جهت دریافت نامه خود به دبیرخانه شرکت مرجعه نمایند.