ایجاد خدمات رفاهی و گردشگری برای پرسنل تعاونی

ارائه خدمات گردشگری و اسکان جهت پرسنل تعاونی از تاریخ 1398/05/25 لغایت 1398/06/30

با توجه به قرار گرفتن در فصل تابستان و سفرهای تفریحی پرسنل به نقاط مختلف کشور، با پیگیری های بعمل آمده توسط شرکت، امکان استفاده از هتل ها و اقامتگاه های گردشگری در سه نقطه  مشهد؛ رامسر و تهران برای کارکنان شرکت تعاونی فراهم آمده است.

مدت زمان استفاده از این اقامتگاه هادر مرحله اول از تاریخ 1398/05/25 لغایت 1398/06/30 می باشد.

متقاضیان استفاده از هتل و خدمات گردشگری در بازه زمانی فوق حداکثر تا تاریخ 1398/05/16 جهت تکمیل فرم به امور رفاه شرکت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از پایان مدت اعلام شده شرکت از پذیرش درخواست ها معذور است.