برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش در تاریخ 22 تیر ماه1398 برگزار خواهد شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش در تاریخ 22 تیر ماه 1398 ساعت 17 در محل سالن خلیج فارس مرکز همایش های جزیره کیش برگزار می شود.

دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد:

* استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397.

* رسیدگی و اتخاذ تصمیم، طرح و تصویب صورت های مالی سال منتهی به 1397/12/29 و نحوه تقسیم سود ویژه و تصویب بودجه شرکت.

* تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره.

* انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس.

* انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

سهامداران گرامی و یا موکلین آنان می توانند جهت حضور در مجمع در تاریخ یاد شده به سالن خلیج فارس مرکز همایش ها مراجعه فرمایند.