برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی در سال 1398

مرحله دوم مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی در تاریخ 1398/05/16 ساعت 17 در محل سالن همایش های بین المللی خلیج فارس برگزار می شود.

مرحله دوم مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش در تاریخ 1398/05/16 ساعت 17 و در محل سالن همایشهای بین المللی خلیج فارس برگزار خواهد شد. دستور جلسه مجمع به شرح ذیل است:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در سال مالی منتهی به 1397/12/29.

2- رسیدگی و تصویب صورت های مالی سال 1397.

3- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیت مدیره.

4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان

5- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

 

لازم به ذکر است با توجه به اینکه در مجمع امسال موضوع تقسیم سود مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت لذا حضور حداکثری اعضا جهت اخذ تصمیمات منطبق با خواست آنان ضروری و مورد نیاز است.