تخفیف ویژه پرسنل شرکت تعاونی جهت بهره گیری از خدمات فرهنگسراهای کیش

در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش اقداماتی در راستای توانمند سازی علمی و فرهنگی پرسنل و خانواده های آنان به انجام می رساند.

شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی در قبال جامعه تاثیرپذیر از فعالیت های خود، تلاش برای ارتقا سطح فرهنگی و سواد اجتماعی  کارکنان، همزمان با ارتقا وضعیت معیشت ایشان را جزء برنامه های خود قرار داده است. به همین منظور همزمان با آغاز فصل تابستان و به منظور بهره گیری حداکثری از اوقات فراغت ایجاد شده برای خانواده ها، طی هماهنگی های صورت پذیرفته بین این شرکت و فرهنگ سراهای وابسته به سازمان منطقه آزاد کیش،کلیه پرسنل تعاونی می توانند از تخفیف بیست درصدی ثبت نام کلاس های علمی و هنری فرهنگ سراها بهره مند شوند.

همکاران شرکت تعاونی می توانند به منظور دریافت معرفی نامه اشتغال و بهره مندی از تخفیف شهریه به امور رفاهی شرکت مراجعه نموده و یا از طریق سامانه امور کارکنان درخواست گواهی اشتغال به کار خود جهت ارائه به هریک از فرهنگسراها را تکمیل و به شرکت ارسال نمایند.