خرید اقساطی فرش ویژه پرسنل شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش

پرسنل شرکت می توانند با اخذ معرفی نامه از شرکت نسبت به خرید اقساطی و با تخفیف فرش از فروشگاه زرتشت اقدام نمایند.

پیرو موافقتنامه منعقد شده بین شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش و کارخانه فرش زرتشت امکان خرید اقساطی و با تخفیف فرش از نمایندگی این کارخانه در جزیره کیش فراهم شده است.

همکاران محترم به منظور اخذ معرفی نامه می توانند به سامانه امور کارکنان مراجعه و فرم درخواست گواهی اشتغال به کار الکترونیکی را تکمیل نمایند و یا به صورت حضوری به امور رفاه کارکنان مراجعه فرمایند.

آدرس فروشگاه :

بازار بهکیش - غرفه 59