راه اندازی پایگاه خبری و سامانه منابع انسانی

پایگاه اطلاع رسانی شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش که به منظور ایجاد ارتباط مستقیم مدیران و پرسنل تحت قرارداد این شرکت و نیز ارائه خدمات الکترونیکی به کارکنان راه اندازی شد.

پایگاه اطلاع رسانی شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش که به منظور ایجاد ارتباط مستقیم مدیران و پرسنل تحت قرارداد این شرکت و نیز ارائه خدمات الکترونیکی به کارکنان راه اندازی شد.

این سایت با بهره گیری از سامانه های مدیریت محتوای وب اقدام را ارائه خدمات غیر حضوری درحوزه درخواست های پرسنلی خواهد نمود. همچنین با ایجاد مسیر ارتباط مستقیم بین کارکنان و مدیران شرکت زمینه دریافت نقدها و نظرها فراهم آمده و تصمیمات شرکت به طور شفاف و به روز به اطلاع سهامداران و ذینفعان شرکت خواهد رسید.