شرایط ویژه خرید فرش تا پایان آبان ماه 98 ویژه پرسنل شرکت تعاونی

پرسنل شرکت تعاونی با خرید فرش تا پایان آبان ماه می توانند از پیشنهاد ویژه فروشگاه زرتشت بهره مند شوند

به اطلاع آن دسته از پرسنل شرکت که تمایل به خرید فرش دارند می رساند در صورت اقدام به خرید تا پایان آبان ماه سال جاری می توانند از فرصت ویژه اقساط 15 ماهه بهره مند شوند. متقاضیان خرید می بایست تا قبل از پایان آبان ماه گواهی اشتغال به کار خود را تحویل فروشگاه نموده و فاکتور خرید را دریافت نمایند.